Bøsseinnsamling: Dette må du tenke på

Å samle inn penger til en god sak er ingen ny sak i Norge, og hvert år møtes nordmenn i dørstokken av unge, engasjerte og ivrige bøssebærere opp til flere ganger for året. Mens noen innsamlingsaksjoner er landsdekkende (som for eksempel den landsdekkende TV-aksjonen) er andre lokale, som en pengeinnsamling til å rydde opp i et kjent naturområde. Bøsseinnsamling er i hovedsak en særdeles effektiv og god metode å mobilisere mennesker til å gi til et godt formål, og hvert år gir nordmenn for millioner til ulike saker, takket være bøssebærerne.

Likevel er ikke bøsseinnsamlinger utelukkende en positiv sak, og mer eller mindre teknisk begavede svindlere vet å utnytte giverglade nordmenn. I noen tilfeller dukker det opp bøssebærere som samler inn til organisasjoner en aldri har hørt om, og det er dessverre en kjent sak at såkalte falske innsamlingsaksjoner har preget nyhetsbildet de siste årene. Det er derfor ikke slik at en blindt bør gi til enhver person som kommer på døren og ber om pengegaver. Her er en oversikt over hva en bør tenke på før en gir til en bøsseinnsamling.

Slik kjenner du igjen ekte bøssebærere

Å donere til en bøsseinnsamling er en av de beste pengeinnsamlingsmetodene vi kjenner til, og i Norge har vi en lang tradisjon for å donere betydelige summer til gode formål via dør-til-dør innsamling. Likevel har falske bøssebærere skapt overskrifter i både landsdekkende og lokale medier de siste årene, og det er ingen grunn til å tro at man får bukt med problemet i den nærmeste fremtiden.

Den beste måten du kan passe på at pengene dine havner der du vil de skal havne, er å holde deg oppdatert på hvordan du kan skille en ekte bøssebærer fra en som utgir seg for å samle inn til en god sak. Her er noen punkter du bør være obs på:

  • Dobbeltsjekk interesseorganisasjonen til bøssebæreren. «Foreningen lilla kors». «Redd dyrene». Høres disse ideelle organisasjonene kjent ut? Nei vel. Det er også fordi de heller ikke eksisterer. Hvert eneste år rapporteres det om pengeinnsamlere som ønsker et bidrag til en oppfunnet sak. Heldigvis er dette en felle som er enkel å unngå, og krever kun litt elementær googling og en forholdsvis rask tilgang til Internett.

    De aller fleste har i dag en smarttelefon, og det er fullt lovlig å unnskylde seg selv i noen minutter mens en kjører en rask sjekk på bøssebærerens legitimitet. Sjekk først om organisasjonen har en hjemmeside, og at den ser ekte ut. Det er vanligvis relativt enkelt å fastslå om hjemmesiden er til å stole på eller ikke. Se for eksempel etter skrivefeil eller bilder som bare ikke henger på greip. En annen måte å sjekke en organisasjon er å se om den ligger på Skatteetaten sin liste over godkjente frivillige organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen.  
  • Se etter id-skilt hos bæreren. Under større aksjoner, som for eksempel TV-aksjonen, skal alle godkjente bærere være utstyrt med et id-skilt hvor navn og nummer kommer tydelig frem. Nummeret skal stemme overens med nummeret på bøssen.  
  • Sjekk at bøssen er forseglet. Bøssen til bøssebærerne skal ikke være mulig å åpne av den enkelte bæreren, og er derfor forseglet med en solid lås. I enkelte tilfeller har det blitt meldt fra til politiet om bøsser som er teipet igjen, noe som betyr at bøssebæreren sannsynligvis ikke er til å stole på.

TV-aksjonen

Den største, riksdekkende innsamlingsaksjonen vi har i Norge er TV-aksjonen, som har blitt arrangert siden 1974. Det er NRK som organiserer aksjonen sammen med en utvalgt ideell organisasjon, og innsamling foregår blant annet ved bøsseinnsamling og via bidrag fra både bedrifter og enkeltpersoner over nett. Bøssebærerne står sentralt i denne aksjonen, og omtrent 100 000 frivillige går fra dør-til-dør til alle Norges husstander, som i dag nærmer seg 2 millioner hus.

Hvert år konkurrerer flere av Norges største frivillige organisasjoner om å få TV-aksjonen, og de organisasjonene som har vunnet fleste ganger er Flyktningerådet og Kirkens Nødhjelp. Hver aksjon har et spesifikt formål som bestemmes av NRKs innsamlingsråd. I år samles det inn til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til krig- og konfliktrammede barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. TV-aksjonen finner alltid sted en søndag i oktober, og i år kan du forvente en bøssebærer på døren den 22. oktober.

Privacy Policy