kiva.org

Kiva er en ideell organisasjon som ønsker å samle mennesker gjennom å gi mikrolån for å redusere fattigdom på globalt nivå. Lånene fungerer ved at et verdensomspennende nettverk av mikrofinansinstitusjoner er forbundet via Kiva. Kiva appellerer videre til enkeltpersoner som kan låne så lite som 25 amerikanske dollar (omtrent 200 norske kroner) til småbedrifter som eies og drives av personer fra lavere inntektsnivåer. Disse småbedriftene finner en i hovedsak i fattigere utviklingsland.

Som utlåner gjennom Kiva mottar en ingen renter på lånet, og det kreves heller ikke at låntakerne betaler noe i renter til Kiva. Det er opp til de lokale mikrofinansinstitusjonene å administrere og kreve inn renter fra låntakerne, mens Kiva holder øye med at alt går rettferdig for seg. Kiva har strenge regler for hvilke organisasjoner de samarbeider med, og boikotter institusjoner som krever unødige høye renter. Låntakere via Kiva har en tilbakebetalingsrate på 97%, som er en av de høyeste en kjenner til.

Slik fungerer det

Å finanisere småbedrifter i u-land via Kiva er i bunn og grunn en enkel sak, og Kivas nettsider legger til rette for at prosessen både er lettfattelig og brukervennlig. Som utlåner kan du bla gjennom ulike kategorier basert på et tema (som kvinnesaker, helse, krig og konflikt) eller filtrere basert på området hvor du ønsker å bidra økonomisk. Kiva har kontakt med et stort utvalg mikrofinansinstitusjoner over hele verden, som lar deg hjelpe vanskeligstilte mennesker med å opprette sin egen bedrift, finansiere skolegang, bytte til grønn energi og mer.

Det er enkelt å bli en utlåner hos Kiva, så lenge du har en PayPal-konto eller et kredittkort. Etter at du har valgt en sak som står ditt hjerte nært, bestemmer du hvor stor sum du ønsker å delegere til prosjektet. Det er mulig å låne ut så lite som 200 norske kroner og Kiva har ingen maksgrense for hvor mye det er mulig å låne på en gang.

Straks Kiva har samlet inn nok penger til prosjektet, overføres summen til mikrofinanspartneren (de såkalte «feltpartnerne») som i tur fordeler pengene til entreprenørene og administrerer lånene videre. Når lånet blir tilbakebetalt av entreprenøren mottar feltpartnere rentene og overfører lånesummen tilbake til Kiva, som i tur sender lånesummen til utlånerne. Utlånerne kan på dette tidspunktet velge mellom å ta ut summen igjen eller å låne den ut igjen til en annen entreprenør.

Det er ikke mulig å profittere av et mikrolån via Kiva, men praksisen kan i noen tilfeller medføre skattefradrag, avhengig av hvor store summer en investere (og om en velger å donere pengene i stedet for å hente dem ut igjen). Det forekommer ikke gebyr hos PayPal for Kiva-transaksjoner.

Om organisasjonen

Kiva er en amerikansk organisasjon i non profit-sektoren med base i Silicon Valley som ble startet i 2005. Organisasjonen er støttet av teknologi fra en rekke ulike internett-selskaper, deriblant eBay, PayPal, TiVo, Google og MySpace og har nære kontakter med mikrofinansinstitusjoner i utviklingsland som Uganda, Tanzania og India.

Organisasjonen vokste raskt og i 2006, et knapt år etter den spede oppstarten, ble Kiva kåret til en av de beste idéene innen tek-verden av New York Times Magazine. Kiva ble raskt et av de mest trafikkerte nettstedene innen mikrofinans, og på mindre enn et år ble det donert mer enn 3 millioner amerikanske dollar i mikrolån av over 35 000 långivere.

I dag har Kiva et stort globalt nettverk som består av tusenvis av mikrofinansinstitusjoner som er representert i de aller fleste av verdens utviklingsland. Disse institusjonene har igjen nær kontakt med entreprenører og interessegrupper i sine respektive lokalmiljø, og er i stand til å delegere summene ut der det trengs, samt å administrere lånet til de enkelte låntakerne.  

Fokusområder

Kiva ønsker å fokusere på de områdene hvor mikrolån kan ha størst mulig innvirkning, og deler derfor sine fokusområder inn i tre kategorier:

  • Kvinnelige entreprenører: Det er ingen hemmelighet av kvinner er den gruppen som har vanskeligst for å oppnå sosial mobilitet i verdens fattigste land. Ved å holde et fokus på bedrifter som eies av kvinner, bidrar vi til å gi hele økonomien i et lokalsamfunn et løft.
  • Grønne lån: Kiva arbeider aktivt mot klimaendringene ved å fasilitere finansiering av renere og tryggere former for energi, samt grønnere jordbruk, transport og resirkulering.
  • Utdanning: Høyere utdanning spiller en vesentlig rolle i å redusere fattigdom i utviklingsland, og er derfor et av Kivas hovedfokusområder.
Privacy Policy